Still et spørsmål

Det norske flernivådemokratiet

Denne boken viser hvordan ulike dilemmaer mellom lokaldemokrati og statlig styring kommer til uttrykk i forholdet mellom folkevalgte organer, offentlig forvaltning og politiske partier i stat, fylke og kommune – og hvordan de eventuelt løses.
det_norske_lernivaademokratiet.stor