Det tyske Europa

ISBN: 978-82-7935-344-7

Eurokrisen river Europa i stykker. I påvente av en katastrofe har det europeiske maktlandskapet endret seg fundamentalt,og gitt grobunn for et politisk monster: Det tyske Europa, skriver Ulrich Beck
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 225
Rabatt
Forfatter: Ulrich Beck

 Euro-krisen river Europa i stykker. Det europeiske demokratiet blir undergravd ved at parlamenter, regjeringer og EU-institusjoner blir oversett. Multilateralisme snus til unilateralism et, likhet til hegemoni, suverenitet til avhengighet, og anerkjennelse til respektløshet overfor andre nasjoner.


Ulrich Beck er en av verdens mest fremtredende sosiologer, kanskje best kjent for sin bok "Risikosamfunnet". Han er professor emeritus ved Universitetet i München og professor i sosiologi ved LSE. Boken er oversatt til norsk av Anita Wakounig Stenbakk.


Den nye maktfordelingen reflekterer forskjellene mellom kreditor- og debitorland. Logikken er økonomisk, ikke militær. Det ideologiske grunnlaget er «Tysk Euro-nasjonalisme» – som er en utvidet europeisk versjon av den tyske-mark-nasjonalismen, som understøttet tysk identitet etter annen verdenskrig. På denne måten har den tyske stabilitetsmodellen i smug blitt opphøyet til styrende idé for Europa.

EU må bygges på noe positivt; en visjon om å gjenoppbygge Europa utifra dets borgere. Det er ingen bedre måte å skape et velfungerende Europa på, enn å møtes som vanlige europeere.


Utgitt juni 2013