Still et spørsmål

Faglig informasjon på Internett - kvalitet og kildekritikk 3. utgave

Problembasert læring og skriftlige innleveringer er vanlig i de fleste studieløp. For både å kunne finne frem til relevante fagkilder på nettet og vurdere om disse faglig sett holder mål trengs det god informasjonskompetanse. Studenter og andre som er avhengig av pålitelig kunnskap må både kunne finne frem til kilder og vurdere disse kritisk på en kvalifisert og selvstendig måte.
informasjon_nettet_250