Still et spørsmål

Fellesskap og forskjellighet

Boken bygger på teorien om sosial kapital og diskuterer forholdet mellom sammenbindende, brobyggende og lenkende kapital. Boken er særlig skrevet til de som arbeider med integrasjon og mangfold,, og studenter med behov for oppdatert kunnskap om sivilsamfunn og integrering.
fellesskap-og-forskjellighet_til_internet