Første verdenskrig

ISBN: 978-82-7935-360-7

Denne boka er et bidrag til nordmenns forståelse av en
ytterst viktig hendelse i verdenshistorien. Den berører temaer som er med oss til denne dag.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: (red.) Palle Ydstebø, Harald Høiback

Første verdenskrig beskrives som det 20. århundres urkatastrofe. I tillegg til omrokkering
på Europakartet, ledet krigen til en generell samfunnsomveltning, til
Den russiske revolusjon, til nazismen, til andre verdenskrig og atombomben.
Det som ofte glemmes er hvor banebrytende krigen også var, i militær sammenheng.
Faktorer som har preget krigføringen siden, ble for alvor introdusert her:
luftmakt, moderne landkrig, ubåtkrigføring, propaganda og gasskrigføring.
Denne boka belyser viktige hendelser og sentrale utviklingstrekk under første
verdenskrig, og trekker tråder fram til vår egen tid. Hva skjedde egentlig under
krigen, og hva har skjedd siden? Og ikke minst: Hvordan har ettertiden behandlet
disse lærdommene? Hva er myter og hva er realiteter?


Det er skrevet uendelig mye om første verdenskrig, fra mange ulike vinkler.
Det er den første store krigen hvor flertallet av deltakerne kunne lese og skrive.
De kunne også henvende seg til et massepublikum på en helt annen måte enn
før. Til tross for krigens plass i den allmenne verdenshistorien, har relativt lite
vært skrevet om den på norsk, spesielt sammenliknet med verdenskrigen som
fulgte 20 år etter. Denne boka er altså et bidrag til nordmenns forståelse av en
ytterst viktig hendelse i verdenshistorien. Den berører temaer som er med oss
til denne dag.

 


Harald Høiback er oberstløytnant i Luftforsvaret. Han har en doktorgrad i filosofi
og en mastergrad i historie. Palle Ydstebø er oberstløytnant i Hæren. Han er
historiker med bred, internasjonal erfaring. Begge redaktørene tjenestegjør ved
Forsvarets stabsskole, og har tidligere gitt ut Krigens vitenskap – en innføring i
militærteori (2012) på Abstrakt forlag.


Innhold

 

Forord

Kapittel 1 Første verdenskrig i historien
Palle Ydstebø

Krigsårsaker og forståelse
In Flanders fields the poppies blow
Krigsutbruddet
Operasjoner og krigshandlinger
1914: Fra Schlieffenplan til skyttergraver
Fjernblokade og passiv «fleet-in-being»
1915–1916: Slitasjekrig og materiellslag
Blokadekrigføring og forsøk på avgjørende slag
1917: Global krig og revolusjon
Uinnskrenket undervannsbåtkrig og amerikansk inntog
1918: Stormtropper, maskinkrig og avgjørelse
Alliert seier og internering av Hochseeflotte
Kapittelinndeling
Noter

Kapittel 2 Krigsplanlegging og strategi
Palle Ydstebø

Strategi og krigsforberedelser
Tyskland
Frankrike
Russland
Innledende operasjoner og følger for strategien
«Slaget ved Marne» – et avgjørende slag uten avgjørelse
Verdun – en alternativ strategi?
Analyse og kritikk
Sovjetisk strategikritikk
Oppsummering
Noter

Kapittel 3 Ut av skyttergravene
Palle Ydstebø

Russisk gjennombrudd – general Brusilov
Tysk taktisk løsning – stormtropper
Amiens og «de hundre dagene»
Analyse og kritikk
Noter

Kapittel 4 Sjømakt i endring
Eystein LMeyer

Innledning
To sjømaktsteoretiske retninger trer fram
Utviklingstrekk innen sjømakt opp mot krigsutbruddet
Utviklingen av flåtestrategi og struktur
Sjømilitære erfaringer under første verdenskrig
Den britiske flåtestrategien
Den tyske flåtestrategien
Minekrig og beskyttelse av handelstrafikken
Gjensidig påvirkning mellom sjø og land
Undervannsbåtens inntreden i sjøkrigen
Nøytrale aktører og handelskrig
Det elektromagnetiske spektrum
Endring av strategien
Det avgjørende slaget som ikke ble avgjørende i seg selv
Undervannsbåtkrigens strategiske påvirkning
Ny teknologi og nye konsepter i støpeskjeen
Avslutning
Noter

Kapittel 5 Luftmakt
Harald Høiback

Innledning
Ballonger
Luftskip
Fly
Luftmakt
1914–1918
Observasjon
Luftkamp
Strategiske operasjoner
Bakke/Sjøstøtte
Post 1918
Overdrivelsens pris
Konklusjon
Noter

Kapittel 6 Første verdenskrig i Midtøsten – Det arabiske opprøret
Per Olav Vaagland

Innledning
Krigsteater; Midtøsten under første verdenskrig
Britiske operasjoner – kampanjen i Sinai og Palestina
Geografi
Partene
Opprørets første fase
Stillstand og tyrkiske motangrep
Ny arabisk framgang
Slutning etter «Slaget ved Akaba»
Striden nord for Akaba
Den siste operasjonen – mot Damaskus
Opprørskrig – arven etter første verdenskrig 198
Strategisk nivå
Det arabiske opprørets relevans for opprørskrig
Relevans til klassisk militærteori
Konklusjon
Noter

Kapittel 7 Gasskrig og etikken bak tillatte og forbudte våpen
Tor Arne SBerntsen

Innledning
Forbud mot kjemiske våpen: ulike forklaringer
Haag-konferansen og prinsippet om sivilisert krigføring
Første verdenskrig og forbudets disiplinerende funksjon
Kjemiske våpen mot «usiviliserte» stater
Fattigmanns atombombe
Konklusjon
Noter

Kapittel 8 Propaganda, løgn og forbannet dikt
Harald Høiback

Hva er propaganda
Kort om propagandaens lange historie
Propagandaens nuts and bolts
Propaganda under første verdenskrig
Propagandakritikken etter krigen
Når alt flyter
Moderne propaganda
Konklusjon
Noter

Epilog
Harald Høiback

Hvorfor lese om første verdenskrig?
Fordi det er givende
Fordi det er nyttig
Fordi det er nødvendig
Noter

Litteratur og kilder
Bidragsytere


Utgitt 9. september 2014