Gay Kids. Kule barn som også finnes

ISBN: 978-82-7935-262-4

"Gay Kids" er en gjennomillustrert fagbok om homofil kjærlighet for barn og ungdom. Men voksne, ikke minst lærere og foreldre, vil også ha stort utbytte av boka. På en lettfattelig og personlig måte formidler "Gay Kids" kunnskap fra mange års forskning om homofili i Norge.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 379
Rabatt
Forfatter: Lill-Ann Chepstow-Lusty, Bera Ulstein Moseng, R. M. Angeltvedt

"Gay Kids" er en gjennomillustrert fagbok om homofil kjærlighet for barn og ungdom. Men voksne, ikke minst lærere og foreldre, vil også ha stort utbytte av boka. På en lettfattelig og personlig måte formidler "Gay Kids" kunnskap fra mange års forskning om homofili i Norge. Boka er den første i sitt slag som gir en omfattende og bred beskrivelse av livssituasjonen til ungdommer og voksne som forelsker seg i personer av samme kjønn. Den utfordrer mange vante forestillinger. "Gay Kids" vil kunne legge grunnlaget for trygghet, toleranse og respekt hos barn og voksne - uansett seksuell orientering.


 


Forord
Leserveiledning
Innledning

Kapittel 1
BARN, UNGDOM - IDENTITET
Seksuell orientering
Gay Kids
Kule barn som også finnes
Kjærlighet og forelskelse: Respekter egne og andres grenser

Kapittel 2
GAY KIDS - EN USYNLIG MINORITET
Synlige og usynlige minoriteter
Gay Kids der du bor
Kjønn og kjærlighet på mange måter

Kapittel 3
SAMLIV, VENNSKAP OG FAMILIEFORMER
Det å være barn og ha en familie
Det å være voksen og ha en familie
Samboerskap
Partnerskap og ekteskap
Kjærester og ektepar med barn

Kapittel 4
HOMOKJÆRLIGHETENS HISTORIE
Norske lover
Nazistenes forfølgelse av homofile
Homofiles kamp for like rettigheter

Kapittel 5
ÅPENHET OG DISKRIMINERING
Erting og mobbing
Skam og hemmeligheter
Ta barn på alvor
Erfaringer med åpenhet

Kapittel 6
HOMOFILE INNVANDRERE: DOBBELT MINORITET
Homofile kjærlighetsflyktninger
Homofil og innvandrer i Norge
Diskriminering av innvandrere blant norske homofile
Homofile innvandrere i Norge - mot en bedre framtid

Etterord
Ordliste
Litteraturliste
Medvirkende


Utgitt i november 2008