Globalisering og individualisering. Bind 2- Arbeid og frihet

ISBN: 978-82-7935-062-0

Bind 2 - Arbeid og frihet - Mens det første moderne knyttet friheten til og delvis realiserte den i arbeidet, har det andre moderne åpnet et nytt rom for frihet og politikk hinsides arbeidet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 375
Rabatt
Forfatter: Ulrich Beck

Bind 2 - Arbeid og frihet - undersøker kategoriene arbeid og frihet, og relasjonene mellom dem. Mens det første moderne knyttet friheten til og delvis realiserte den i arbeidet, har det andre moderne åpnet et nytt rom for frihet og politikk hinsides arbeidet. Beck trekker paralleller til den greske polis hvor arbeidet var slavenes ufrihet, mens borgernes frihet bestod i deres ikke-arbeid. I det andre moderne har arbeidet igjen mistet mye av sin meningsstiftende betydning. Beck drøfter det vanskelige farvel til full sysselsetting, gjør seg tanker om den lykkelige arbeidsløse, borgerarbeid og borgerlønn, og antyder en ny samfunnskontrakt bygd på fri selvbestemt virksomhet. I det andre moderne er globalisering og individualisering to sider av samme sak. Beck går i rette med dem som oppfatter individualisering utelukkende som noe negativt og som klager over verdiforfallet blant ungdommen. Frihetens barn praktiserer en altruistisk individualisme og avstemmer individualisme og samfunnsmoral til hverandre på nye måter.


Ulrich Beck er professor i sosiologi ved Ludwig-Maximilians-Universität München og London School of Economics. Hans sosiologiske nyklassiker "Risikogesellschaft" (1986) etablerte risikosamfunnet som en helt sentral beskrivelse av det Beck kaller "det andre moderne", som senere er blitt forskningsprogrammet og bokserien "Zweite Moderne". Fra 1995 til 1997 var Beck medlem av den tyske regjeringens fremtidskommisjon. Beck holdt Eilert Sundt-forelesningen "Det kosmopolitiske samfunn og dets fiender" ved Universitetet i Oslo i 2000.


innholdsfortegnelse


Bind 2 av "Globalisering og individualisering"