Still et spørsmål

Globalisering og individualisering. Bind 2- Arbeid og frihet

Bind 2 - Arbeid og frihet - Mens det første moderne knyttet friheten til og delvis realiserte den i arbeidet, har det andre moderne åpnet et nytt rom for frihet og politikk hinsides arbeidet.
thumb_f4420eed3414a9bbf49ae66fbf572458