Still et spørsmål

Hans Skjervheim - en kritisk nylesning

Hans Skjervheim – filosof, essayist og kritiker av samfunnsvitenskapene – hadde sin storhetstid i Norge på sent 1960-tall og tidlig 70-tall. Mange samtidige husker ham ennå som en betydelig skikkelse.
hans-skjervheim-–-en-kritisk-nylesning-til-internet1