Idrettssosiologi - Sportens ekspansjon i det moderne samfunn

ISBN: 978-82-7935-264-8

Denne boken gir en sosiologisk fortolkning av disse spørsmålene og en analyse av idretten som moderne sosial institusjon. Sentrale temaer i framstillingen er ulike nasjonale idrettskulturer, frivillighet, organisering og sosial kapital, men også kommersialiseringen og profesjonaliseringen av idretten.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 379
Rabatt
Forfatter: Jon Helge Lesjø

Idrett og sport har en stor og synlig plass i det moderne samfunnet. Hvorfor er det slik, og hvorfor har sporten appell til så mange mennesker på tvers av landegrenser og andre skiller?

Denne boka gir en sosiologisk fortolkning av disse spørsmålene og en analyse av idretten som moderne sosial institusjon. Sentrale temaer i framstillingen er ulike nasjonale idrettskulturer, frivillighet, organisering og sosial kapital, men også kommersialiseringen og profesjonaliseringen av idretten. Dessuten belyses temaer som idrett, medier, populærkultur og identitet, den kjønnsdelte idretten, idrett og sosial ulikhet, sportens ulike skyggesider og utviklingen av de moderne olympiske leker. Som et innspill til debatten om idrettens utvikling avsluttes boka med to framtidsbilder om mulige utviklingsretninger for idretten i Norge.

Boka er særlig egnet for studenter med idrett og samfunn, idrettssosiologi og andre idrettsrelaterte emner i sin fagkrets. Men den vil også være av interesse for alle som søker kunnskap om idretten som sosial institusjon og hvordan den norske idrettsmodellen vil utvikle seg i en globalisert tidsalder.


Jon Helge Lesjø er professor ved Høgskolen i Lillehammer, avdeling for samfunnsvitenskap.


1. Innledning
Hva er sport og idrett?
En ekspansiv sosial institusjon
Å tenke sosiologisk
Bokas disponering

2. Idrett, kultur, globalisering
Framveksten av moderne idrett
Nasjonale idrettskulturer
Stedet: byen og bygda
Supporterkulturer: klubben og klanen

3. Idretten - vår største folkebevegelse
Frivillighet, fellesskap, sosial kapital
Den organiserte idretten
Mangfold, etablerte og outsidere
Idrettspolitikk - den norske modellen

4. Sport, kapital, medier
Markedet kommer - kommersialiseringsprosessen
Idrett som "organisert kapitalisme"
Sport/medie-komplekset
Mediefortellinger, populærkultur og celebriteter
Konsekvenser, politikk og regulering

5. Kunnskapssystem, vitenskap og innovasjon
Idretten og den praksisnære kunnskapen
Trenerpedagogene
Profesjonalisering, yrke, vitenskap
Kunnskapssenter, toppidrett og innovasjon

6. Kropp, identitet og fysisk aktivitet
Kroppen og selvet
Kroppsøvingsfaget
Fysisk aktivitet og helse
Ungdom, rekruttering og frafall
Idrett og funksjonshemning
Fitnessbevegelsen
Ekstreme kropper
Sport, kropp og erotikk

7. Den kjønnede idretten
Idretten som menns domene
Feminisme og kjønnsforskning
De som brøt barrierer
Kjønnsforskjeller i deltakelse og styring
Kvinners og menns fotball
Sexisme og homofobi
Makt, ideologi og samfunnsendring

8. Sosial ulikhet: klasse, status, etnisitet
Stratifikasjon og sport
"Bønder spelar ikkje tennis"
Motkultur og klassekompromiss
Integrasjon og segregering
Hudfarge og fordommer

9. Sportens skyggesider
Avvik og systemtrekk
Dopingproblemet
Vold, skader, helsetrusler
Nasjonalisme og rasisme
Korrupsjon og gambling

10. Sportens steder
Sted, rom og landskaper
Byen og stadion
Stedet og destinasjonene
Sporten og den nye økonomien

11. Drømmen om Olympia
Tradisjonen: den kulturelle kapitalen
Lekene: en global institusjon
Idrett og politikk: ingen kommer undan politiken
Merket og bildene: den økonomiske kapitalen
OL med norske øyne
Inn i det 21. århundre

12. Idretten - quo vadis?
Sportens ekspansjon
Legitimitetskrise og alternative framtider
Framtida er åpen

Litteratur
Personregister
Saksregister


Utgitt i desember 2008