Still et spørsmål

Idrettssosiologi - Sportens ekspansjon i det moderne samfunn

Denne boken gir en sosiologisk fortolkning av disse spørsmålene og en analyse av idretten som moderne sosial institusjon. Sentrale temaer i framstillingen er ulike nasjonale idrettskulturer, frivillighet, organisering og sosial kapital, men også kommersialiseringen og profesjonaliseringen av idretten.
thumb_a1f4aad665cf5478bede372adc041d46