Islam og det moderne

ISBN: 82-7935-186-8

Kan islam forenes med det moderne, med sentrale verdier som menneskerettigheter og demokrati, eller er dette uforenlige størrelser? Kan islamsk fundamentalisme og politisk islam forstås som reaksjoner på modernitetens fremstøt i den muslimske verden?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 339
Rabatt
Forfatter: Lars Gule

Er mediebildet av islam som en aggressiv og voldelig religion og kultur riktig? Hvordan skal vi forstå den voksende konflikten mellom islam og Vesten? Vi står ikke overfor noen ”clash of civilizations”, hevder forfatteren av denne boka, som drøfter konflikten i mer sakssvarende termer: tradisjonelle versus moderne verdier.

Kan islam forenes med det moderne, med sentrale verdier som menneskerettigheter og demokrati, eller er dette uforenlige størrelser? Kan islamsk fundamentalisme og politisk islam forstås som reaksjoner på modernitetens fremstøt i den muslimske verden? Dette er bare noen av temaene som reises i Islam og det moderne.

Boka gir et nyansert bilde av det islamske mangfoldet. Den klassiske tradisjonen, dagens muslimske verden og samtidens fundamentalistiske og islamistiske bevegelser beskrives og analyseres. Samtidig utvikles en sosialfilosofisk analyse på bakgrunn av klassisk samfunnsteori og aktuell empiri som forklarer fundamentalismen, og ikke bare den islamske, som en reaksjon på modernitetens radikale krav til individ og samfunn.

Boka henvender seg til alle som ønsker en bedre forståelse av islam, den muslimske verden og kulturkonflikter. Den vil være spesielt nyttig for studenter som arbeider med kulturforståelse, det være seg innenfor antropologi, religionshistorie, statsvitenskap, sosiologi eller andre fag.


Lars Gule er dr.art. i filosofi fra Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med Midtøstens historie og kultur, islam og menneskerettigheter, utviklingsteori og politisk filosofi. Han har vært forsker og forskningskoordinator ved både Chr. Michelsens Institutt og Universitetet i Bergen og generalsekretær i Human-Etisk Forbund. For tiden er han studieleder ved Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid, Høgskolen i Oslo.


Kapittel 1
ISLAM - EN NY FIENDE?
Den islamske utfordring
Berettiget islamkritikk - og dialog
Moderniteten

Kapittel 2
ISLAM OG DEN KLASSISKE TRADISJONEN
Hva er islam?
Tradisjonens kjennetegn
Det politiske i islam
Sunni og shia
Sharia
Islams vitenskap
Islams kunst
Det klassiske islamske verdensbilde

Kapittel 3
ISLAM OG MENNESKERETTIGHETER
Den vestlige rettighetstradisjonen
Rettighetsanalyse og rettighetsbegrunnelse
Menneskerettighetsdebatten i islam
Et forsøk på å finne menneskerettigheter i islam
Sharias avgjørende betydning
Rasjonalisme og voluntarisme i klassisk islam
Sharias bestemmelser
Konsekvenser av islamske dogmer
Gud og menneskerettighetene
Nytolkninger
Islam som kultur og sivilisasjon
En sammenfatning

Kapittel 4
ISLAM OG DEMOKRATI
Demokratiet og det moderne
Demokratiets fravær
Islam og demokratiet
Den utøvende makt
Hvordan styre?
Demokratiske elementer?
Islam som kultur og sivilisasjon i dag

Kapittel 5
ISLAM OG KULTURELLE VERDIER
Verdier
Verdipluralisme
Islamske verdier
Islam, æresdrap og omskjæring
Gud og terroristene
Den arabiske konfliktoppfatning
Kulturfaktorenes rolle

Kapittel 6
FUNDAMENTALISME OG ISLAMSK FUNDAMENTALISME
Fundamentalisme som term og begrep
Idéhistoriske røtter
Ikhwan al-muslimin og Egypt
Hovedtrekk i den politisk-historiske utviklingen
Khomeinis Iran
Afghanistan og Taliban
Palestina og Hamas
Osama bin Laden og al-Qaida
Islamisering av dagsorden
Fundamentalisme - en konklusjon

Kapittel 7
DET MODERNE, KAPITALISME OG USYNKRON UTVIKLING
Det moderne
Usynkron utvikling
Fascisme og islamofascisme
Modernisering og islamisering
Sekularisering
Usynkronitet og sekularisering
Usynkronitet og imperialisme
Vestens udemokratiske innflytelse
Kapitalisme og modernitet

Kapittel 8
ISLAM OG DET MODERNE - EN REFLEKSJON
Islam møter det moderne
Islam og kunst i dag
Islam og moderne vitenskap
Islam, samfunnsorganisering og politikk
Bokhandleren i Kabul
Muhammed-karikaturene
Islam og tilpasningen til det moderne


Utgitt i oktober 2006