Islamistisk terrorisme

ISBN: 82-7935-179-5

Forfatterne av denne boken undersøker bakgrunnen for den type terrorisme som preger dagens nyhetsbilde, analyserer ideologien, visjonene og motivene til islamistiske terrorgrupper, og drøfter hvordan terrortrusselen kan og bør møtes.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: (red.) Bjørn Erik Rasch

Hva kjennetegner islamistisk terrorisme? Hvilke mål har terrorgruppene? Er den radikale islamismen på fremmarsj? Hva får noen til å ta livet av seg selv og flest mulig andre uten å være lei av livet? Hva er egentlig forholdet mellom jihad og politisk vold? Fører terrortrusselen til at etablerte friheter og rettigheter må innskrenkes? Står vi midt oppe i en intens konfrontasjon mellom sivilisasjoner? Dette er noen av spørsmålene som et bredt spekter av eksperter belyser i denne boken. Forfatterne undersøker bakgrunnen for den type terrorisme som preger dagens nyhetsbilde, analyserer ideologien, visjonene og motivene til islamistiske terrorgrupper, og drøfter hvordan terrortrusselen kan og bør møtes.


«Drømmen om den islamske staten har trolig størst kraft så lenge den forblir vag og uspesifisert.» Kari Vogt

«Det finnes belegg for at de vanlige innbyggerne som selvmordsbomberne rekrutteres fra, og de politiske lederne har en felles konspirasjonsteori og en paranoid historieteori som gjør det svært vanskelig å få i stand dialog og argumentasjon.» Jon Elster


«[Det] finnes … en rekke slående likheter mellom bin Ladens og Bushs krigsoppfatninger.» Stein Tønnesson


«Jeg har hevdet at USA ikke skapte al-Qaida; tvert om ødela USA al-Qaida.» Torbjørn Knutsen


«… de ville ikke vært hypervoldelige terrorister hvis de ikke hadde et verdensbilde hvor absolutt gode og absolutt onde krefter kjemper en altomfattende kosmisk strid.» Torkel Brekke


«Konflikter som Palestina, Tsjetsjenia og Kashmir er viktige av to grunner: Disse konfliktene lar den globale krigen komme klart til uttrykk i form av væpnet strid, og de er egnet til å overbevise muslimer om at den internasjonale orden utelukkende tjener vestlige interesser.» Cecilie Hellestveit


Bjørn Erik Rasch er professor og studieleder ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 


Bjørn Erik Rasch
Innledning 9

Thomas Hegghammer
En oversikt over islamistiske terroristgrupper 20

Kari Vogt
Hva er politisk islam? 53

Cecilie Hellestveit
Jihad-doktriner og politisk vold 68

Torkel Brekke
Globale visjoner, lokale aksjoner 103

Pål Kraft
Terrorens psykologi 122

Jon Elster
Selvmordsaksjoner 145

Tanja Ellingsen
Sivilisasjonskonflikter 197

Bjørn Erik Rasch og Håvard Strand
Terrorens demokratiparadoks 217

Torbjørn L. Knutsen
Radikale islamistiske bevegelser på fremmarsj? 239

Janne Haaland Matlary
«Terrorbalansen» mellom frihet og sikkerhet 271

Stein Tønnesson
Fred mot terror 298

Kilder 319

Stikkord 341

Om forfatterne 353


Utgitt i mars 2005