Still et spørsmål

Jakta på elgjaktkulturen

Einaste boka som skildrar ulike sider ved det sosiale livet rundt elgjakta og tek opp meir generellle spørsmål knytt til jakta sin plass i det moderne samfunnet. Dette er boka om den moderne elgjaktkulturen. Ånund Brottveit er sosialantropolog og forsker ved Forskningsavdelingen, Diakonhjemmets forskningsavdeling.
thumb_f96d7bbb31809b579dcefd0624a975a0