Kampen uten ball. Om penger, ledelse og identitet i norsk fotball

ISBN: 978-82-7935-057-6

Boka drøfter hvilke organisasjons- og ledelsesutfordringer norske fotballklubber og andre idrettsklubber står overfor. Åge Hareide er trener i Rosenborg, tidligere Molde, Helsingborg og Brøndby.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Hallgeir Gammelsæter, Frode Ohr

I denne boken settes søkelyset på de sidene ved fotballen som ikke er synlige fra tribunene. Bak resultatene som oppnås på banen ligger en rekke påvirkningsfaktorer knyttet til fotballens og klubbenes organisering og økonomi. Fotball er blitt en underholdningsindustri, og investorer har i økende grad satt sitt preg på måten toppklubbene styres på, også på den sportslige siden. Samtidig som klubbene har nytt godt av investorenes penger, har mange klubber ukritisk innført næringslivets metoder og tenkemåter, selv om fotballen på mange områder skiller seg vesentlig fra annen næringsvirksomhet. Fotball er ikke bare "business" - det er også frivillig og ideelt arbeid. Forfatterne belyser spenningene mellom disse to identitetene og drøfter hvilke organisasjons- og ledelsesutfordringer fotballklubber og andre idrettsklubber står overfor. Boken fokuserer på hvordan man kan skape en klubbfilosofi som kan bidra til sportslig og økonomisk suksess.


"Dette er ingen vanlig fotballbok med glorifisering av helter og store kamper. Endelig kommer det en bok som retter søkelyset også mot det som skjer utenfor banen i norsk fotball. For i fotballbransjen er kampen om ballen og plasseringene mer og mer blitt en kamp om penger og kunnskap. Dette er boken som alle fotballinteresserte bør lese."

Åge Hareide, trener i Rosenborg, tidligere Molde, Helsingborg og Brøndby


"I alle år har vi hørt folk og "forståsegpåere" si at å drive en fotballklubb er det samme som å drive en hvilken som helst annen bedrift. Slik er det bare ikke, og det er bra at dette temaet kan belyses slik det blir gjort i denne boka."

Kjetil Siem, direktør i Vålerenga Fotball ASA


Hallgeir Gammelsæter, født 1959, er dr.polit. i administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Han har siden 1990 arbeidet som forsker ved Møreforsking Molde hvor han nå har en 20 % stilling. I dag har han hovedstilling som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde. Han har som forsker arbeidet med flere typer organisasjoner, har tidligere redigert bøkene \"Innovasjonspolitikk, kunnskapsflyt og regional utvikling\" (2000) og \"Høgskoler til besvær\" (2002), publisert fagartikler internasjonalt og skrevet avisartikler bl.a. om fotball, ledelse og organisering.

Frode Ohr, født 1954, er cand.polit. og forsker ved Møreforsking Molde. Han har tidligere blant annet vært sportslig leder i Molde Fotballklubb og adm. direktør i Molde Fotball AS. Han har siden 1999 vært medlem i Profflisensnemnda i Norges Fotballforbund, og fra årsskiftet 1998/99 var han med i et 3-årig forskningsprosjekt initiert av Norges forskningsråd med tittelen \"Idrett som næring, med fotball som case\". Ohr har publisert rapporter og artikler innenfor fagområdene regionalanalyser, transportøkonomi og fotballøkonomi.


Kapittel 1
Fotball - forretning på egne premisser
- Fotball som næringsliv, spesielle særtrekk
- Norsk fotball - en ustyrlig trampolineøkonomi?
- Hva skjedde med fotballfamilien?
- Det handler om å bli best - også utenfor banen

Kapittel 2
I utkanten av Europa
- Konsentrasjon av pengestrømmene
- Regulering og omfordeling i profesjonell lagidrett
- Tilbake til det frie markedet?
- Nødvendigheten av reguleringer
- Mulighetene i utkanten av Europa

Kapittel 3
Spillet om penger og spillernes ferd
- Norsk fotballs trampolineøkonomi
- Mot en ny sats i trampolinen?
- Er penger lik konsentrasjon også i fotball?
- Fra galt til verre?
- Verdiskaping og verdienes fordeling

Kapittel 4
Felles skjebne, felles løft?
- Den norske fotballkulturen som konkurransefortrinn?
- Attribusjon, individfokusering og markedsmekanismer
- Fremdeles Englands lille fotballvenn?
- Kontinuitet - bare til søndagsbruk?
- Felles skjebne, felles løft?

Kapittel 5
Fra klubbfilosofi til resultat
- Hva er en klubbfilosofi?
- Grunnleggende antakelser - om hva?
- Har alle klubber en klubbfilosofi?
- Hvordan utvikles en klubbfilosofi?

Kapittel 6
Organisasjon og ledelse - spiller det noen rolle?
- Den norske dualmodellen - en særegen og truet art?
- Ledelsesutfordringer i fotballen
- Organisasjonsstruktur, ledelse og klubbfilosofi

Kapittel 7
Fotball - identitet eller underholdningsprodukt?
- Hvorfor kommer (ikke) publikum?
- Fotball som opplevelse og underholdning
- Fotball som identitet
- En gryende supportermakt

Kapittel 8
Mot nye høyder?
- Hvor står norsk fotball?
- Hvem er norsk fotball?
- Hvor går norsk fotball?
- Selvfølgeligheter og spenninger


Boka drøfter hvilke organisasjons- og ledelsesutfordringer norske fotballklubber og andre idrettsklubber står overfor.