Still et spørsmål

Klima, medier og politikk

Boken tematiserer vår tids tenkning om energipolitikk. Hvordan fremstilles egentlig oljeeventyret i media? Gjennom kapitlene i boken beveger vi oss fra klimaskepsis til energipolitikk.
klima,-medier-og-politikk_omslag_internet