Militære fellesoperasjoner - en innføring

ISBN: 978-82-7935-377-5

Denne boken gir en innføring i hva fellesoperasjoner er, de viktigste begrepene man må ha oversikt over, og hvilke faktorer man må ha forståelse for hvis man skal lykkes.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 465
Rabatt
Forfatter: (red.) Morten Andersen, Geir Ødegaard

Om boka

Militære fellesoperasjoner kan spores langt tilbake i militærhistorien. I sin eldste og enkleste form kunne det dreie seg om sjøtransport for å landsette hærstyrker på fremmed territorium.

Dagens militære fellesoperasjoner er langt mer sammensatte og har mye større omfang. De omfatter ikke bare bruk av land-, luft- sjø- og spesial-styrker, samt cyberoperasjoner, men også koordinering av en rekke støtte-funksjoner: kommando og kontroll, etterretning, logistikk, sivilt-militært samarbeid og strategisk kommunikasjon.

De er komplekse å planlegge, lede og gjennomføre.

Denne boken gir en innføring i hva fellesoperasjoner er, de viktigste begrepene man må ha oversikt over, og hvilke faktorer man må ha forståelse for hvis man skal lykkes. Blant temaene som drøftes er: politiske perspektiver, rettslige rammebetingelser, etikk, forholdet til media, de ulike styrkenes og støttefunksjonenes roller, ledelsesproblematikk, og hvordan operasjoner planlegges og ledes i et fellesoperativt hovedkvarter.

Militære fellesoperasjoner – en innføring vil være nyttig både for Forsvarets ansatte, ulike samarbeidspartnere, og andre som ønsker å forstå hva  militære operasjoner i dag innebærer og hvordan de foregår.

 

Om forfatteren

Boken er redigert av Morten Andersen og Geir Ødegaard, begge oberst-løytnanter og ansatt ved Forsvarets stabsskole. De har mastergrad i militære studier ved Forsvarets høgskole, og lang erfaring fra operativ virksomhet.

Innholdsfortegnelse

Innledning

Del 1  Innføring og begrepsavklaring

Kapittel 1  Hva er fellesoperasjoner?  Morten Andersen

Kapittel 2  Hva er operasjonskunst? Morten Andersen og Palle Ydstebø

Kapittel 3  Kommandostrukturen og det operasjonelle nivå Morten Andersen og Halvor Johansen

 

Del 2  Rammebetingelser

Kapittel 4  Hva er krig? Harald Høiback

Kapittel 5  Å gå til krig – et politisk perspektiv Jo G . Gade og Paal Sigurd Hilde

Kapittel 6  Rettslige ramme-betingelser for anvendelse av militærmakt Sigrid Redse Johansen og Jacob Thomas Staib 

Kapittel 7  Etikk og militære operasjoner Tor Arne S . Berntsen og Trygve Tyreid

Kapittel 8  Comprehensive Approach – NATOs tilnærming Lene Ekhaugen og Bjørn Trygve Hansen

Kapittel 9 Media og fellesoperasjoner – påvirkning, målgrupper og tiltak Ola Bøe-Hansen

Kapittel 10  Kultur og gender i fellesoperasjoner Olaf von Porat Erichsen og Lena P . Kvarving

 

Del 3 Styrker og komponenter

Kapittel 11  Landstyrker Morten Andersen og Pål Stræte

Kapittel 12  Sjøstyrker Eystein L . Meyer

Kapittel 13  Luftstyrker Olaf von Porat Erichsen og Geir Ødegaard

Kapittel 14  Spesialstyrker Ståle Ljøterud

 

Del 4  Sentrale funksjoner i fellesoperasjoner 

Kapittel 15  Kommando og kontroll Per Christian Gundersen

Kapittel 16  Etterretning Yvonn Andreassen

Kapittel 17  Operasjonell manøver og ild Morten Andersen og Geir Ødegaard

Kapittel 18  Beskyttelse Morten Andersen og Pål Stræte

Kapittel 19 Strategisk kommunikasjon: NATOs modell for informasjon og påvirkning Geir Hågen Karlsen

Kapittel 20 Logistikk Lars Håkon Borgen

Kapittel 21 CIMIC Jardar Gjørv og Gunhild Hoogensen Gjørv

Kapittel 22 Cyberoperasjoner Olaf von Porat Erichsen og Harald Holemark Mathisen


Del 5 Ledelse av fellesoperasjoner 

Kapittel 23 Sjefen og staben Harald Høiback

Kapittel 24 Fortsettelse av politikk med andre midler Harald Høiback

Kapittel 25  Å lede multinasjonale styrker Harald Høiback

Kapittel 26  Å lede ulike forsvarsgrener Harald Høiback

Kapittel 27  Nettverksbasert forsvar – hva så med sjefen? Harald Høiback

 

Del 6  Planlegging og gjennomføring av fellesoperasjoner 

Kapittel 28  Planlegging av fellesoperasjoner Ståle Ljøterud

Kapittel 29  Gjennomføring av fellesoperasjoner Kjell Nord og Morten Andersen

Kapittel 30 Operations Assessment – vurdering av fremgang og resultater Bård Ravn

Kapittel 31  Operasjonell rett Sigrid Redse Johansen og Jacob Thomas Staib

Epilog  

Kilder

Bidragsytere 

Utgivelsesdato

I salg fra januar 2015