Moralsosiologi

ISBN: 978-82-7935-163-4

Mange av de ordensarrangementene som kjennetegnet moderniteten, er brutt ned, og individet er i større grad overlatt til seg selv. Boken drøfter sentrale moralsosiologiske problemstillinger i det moderne samfunn, særlig med henblikk på den såkalte postmoderne fase.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 235
Rabatt
Forfatter: Øystein Nilsen

I dagens uoversiktlige samfunn merker man en ny interesse for moralske spørsmål. Mange av de ordensarrangementene som kjennetegnet moderniteten, er brutt ned, og individet er i større grad overlatt til seg selv.

Boken drøfter sentrale moralsosiologiske problemstillinger i det moderne samfunn, særlig med henblikk på den såkalte postmoderne fase. Utgangspunktet er forfatterskapet til den polsk-engelske sosiologen Zygmunt Bauman, og hans analyse av hva som hemmer eller legger til rette for det han kaller den moralske impuls, vår intuitive evne til innlevelse i den andres situasjon. Forfatteren drøfter også Baumans forhold til klassiske sosiologer og til nyere tenkere som Bourdieu, Giddens og Habermas.


Øystein Nilsen er dr. i sosiologi og ansatt ved LOs samfunnspolitiske avdeling.


Forord

Innledning

Moderniteten og postmoderniteten som sosiale strukturer
- Ordensprosjektet
- Bauman og Foucault
- Den fremmede
- Postmodernitetens fremmede
- Flytende modernitet
- En sosiologi om postmoderniteten
- Et fundamentalt brudd?

Utdypning om moderniteten: Holocaust-studien
- Bauman versus sosialpsykologiske tilnærminger
- Determinisme og intensjonalitet
- Jødene og moderniteten
- Den byråkratiske rasjonaliteten
- Milgrams eksperimenter
- Wilhelm Reich
- En moralsosiologisk ansats

Postmodernitet og moral
- Den moralske impuls
- Postmoderniteten som moralsk virkelighet
- Kommunitarisme-diskusjonen
- Transcendental moralfilosofi
- Nærhetens betydning
- Den Tredje
- Bauman versus Tönnies og den sosiologiske tradisjonen
- Bauman og Habermas: system og livsverden
- Struktur og motstruktur i moderniteten og postmoderniteten
- Kognitive, moralske og estetiske erkjennelsesprosesser
- Moderniteten mot stupet
- Håpet

Etterord

Litteratur

Stikkord


Utgitt i mars 2005