Still et spørsmål

Moralsosiologi

Mange av de ordensarrangementene som kjennetegnet moderniteten, er brutt ned, og individet er i større grad overlatt til seg selv. Boken drøfter sentrale moralsosiologiske problemstillinger i det moderne samfunn, særlig med henblikk på den såkalte postmoderne fase.
nilsen-moralsosologi1