Still et spørsmål

Mot et avnasjonalisert forsvar?

Forsvaret er inne i et epokeskifte. Internasjonalisering og privatisering er to ulike sider ved avnasjonaliseringen av militærmakten – i Norge som i andre deler av den vestlige verden. Utviklingen peker mot en radikalt ny situasjon med hensyn til kontrollen over militære styrker.
matlary-mot-et-avnasj1