Still et spørsmål

Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Artikler om norsk minoritetspolitikk

Hva er multikulturalisme, og hvorfor er den så omstridt? Fører Norge en multikulturalistisk politikk i dag? I første del av boken presenteres multikulturalismen som ideologi. De påfølgende delene er mer praksisnære og viser hvordan minoritetspolitikken «utøves» på institusjonsnivå og i det personlige møtet mellom profesjonsutøvere og brukere med minoritetsbakgrunn.
multikulturell_teori_250