Niklas Luhmann - en innføring

ISBN: 978-82-7935-109-2

Denne boka gir en innføring i Luhmanns systemteori med utgangspunkt i hovedverkene "Soziale Systeme" (1984) og "Die Gesellschaft der Gesellschaft" (1997), grunnsteinen og sluttsteinen i Luhmanns systemteoretiske byggverk.
Walter Reese-Schäfers innføring er samtidig noe langt mer enn en innføring
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 245
Rabatt
Forfatter: Walter Reese-Schäfer

Niklas Luhmann (1927–1998) er en av det 20. århundres fremste sosiologer og grunnleggeren av moderne systemteori. Denne boka gir en innføring i Luhmanns systemteori med utgangspunkt i hovedverkene "Soziale Systeme" (1984) og "Die Gesellschaft der Gesellschaft" (1997), grunnsteinen og sluttsteinen i Luhmanns systemteoretiske byggverk.

Walter Reese-Schäfers innføring er samtidig noe langt mer enn en innføring i Luhmanns systemteori. Reese-Schäfer tar for seg hele Luhmanns teorikorpus. Boka behandler med andre ord også Luhmanns historisk-semantiske analyser av sosiologiske og mer allment samfunnsvitenskapelige grunnbegreper som rett, stat, individualisme, kjærlighet som lidenskap, etikk, moral, kultur, natur og barbari; hans politisk-sosiale analyser av risikoenes sosiologi, massemedienes virkelighet, økologisk kommunikasjon og velferdsstatens politiske teori; og hans organisasjonssosiologiske analyser. Underveis forklares en rekke sentrale begreper i Luhmanns teoriunivers, begreper som verdenssamfunn, mening, system og autopoiesis.

Boka går også inn i kontroversen mellom Luhmann og Habermas. Reese-Schäfer kaller Luhmanns vitenskapsteoretiske konstruksjoner for teoriarkitekturens glasskatedraler, og anser dem for å være like komplekse og modernitetsrettede som byggverkene til Habermas.

Oversatt av Tore Eriksen og Are Eriksen


Walter Reese-Schäfer er professor i politisk teori og idéhistorie ved Universitetet i Göttingen. Han har utgitt innføringsbøker også om Jürgen Habermas, Karl-Otto Apel, Richard Rorty, Jean François Lyotard og Amitai Etzioni.


1. Innledning

2. Samfunnet om samfunnet

3. Tre nøkkelbegreper: System - Mening - Autopoesis
"Det finnes systemer"
Mening
Autopoesis

4. Kjærlighet som pasjon
Utkast til en historisk sosiologi

5. Begynn med en forskjell!
Luhmanns operative logikk

6. Sosiale systemer:
Grunnriss og oversikt over Luhmanns teori

7. Politikken i samfunnet

8. Religionen i samfunnet

9. Kunsten i samfunnet

10. Moralen i samfunnet: Paradigm lost

11. Frankfurt-Bielefeld-kontroversen:
Habermas contra Luhmann

12. Avslutning

Litteraturhenvisninger

Oversiktstabell over funksjonssystemene

Biografi


Utgitt i september 2009