Still et spørsmål

Norsk skole i kulturkonservativt perspektiv

Boken tar for seg de lange skolehistoriske linjene: velferdsstat og utdanning, kvalitetsbegrepet gjennom 70 år, allmennlærerutdanningen og den pedagogiske vitenskapen.
telhaug---norsk-skole-i-kulturkonservativt-perspektiv