Still et spørsmål

Nytt landskap - nytt forsvar. Norsk militærmakt 1990-2010

Boken tar for seg spørsmål som: Hva har skjedd med Forsvaret på disse 20 årene? Hvilke sikkerhetspolitiske, økonomiske og samfunnsmessige trender kan forklare profilen på det nye forsvaret? Og hvordan har disse endringene kommet til uttrykk i teoretisk tenkning, organisatorisk innretning og praktisk maktutøvelse?
nyttland_nyttforsvar_250