Olje på bålet. Om USA og Irakkrigen

ISBN: 82-7935-139-6

Hvorfor gikk USA til krig mot Irak? Denne boken gir en allsidig drøfting av både materielle og ideelle - rasjonelle og irrasjonelle - forutsetninger for den amerikanske krigføringen.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 248
Rabatt
Forfatter: Øystein Noreng

Hvorfor gikk USA til krig mot Irak? Hva vil de oppnå med okkupasjonen av landet, og hvordan skal de kunne klare å komme seg ut igjen?

At alt dette virker uklart for folk flest, er kanskje ikke så rart. Mer påfallende og urovekkende er det at selve okkupasjonsmakten synes å være i villrede om sin egen strategi. Hvor gjennomtenkt er egentlig den amerikanske Irak-politikken? Washington forsikrer om fremskritt i Irak samtidig som angrepene øker i antall og styrke, og Saudi-Arabia er kommet i skuddlinjen. Er krigen kanskje i ferd med å begynne for alvor?

Umiddelbart fremstår Irakkrigen som en erobringskrig, satt i gang i all hast på et tvilsomt grunnlag og fulgt opp av et vilkårlig og impulsivt okkupasjonsstyre med overfladisk kunnskap om lokale forhold. I stedet for å drive gjenoppbygging av landet, behandler okkupasjonsmakten Irak som et krigsbytte. Amerikanske næringsinteresser tilgodeses, statsbedrifter selges og USA har beslaglagt milliarder av dollar i irakiske oljeinntekter uten å gjøre rede for dem. Var det meningen at det skulle gå slik?

Denne boken gir en allsidig drøfting av både materielle og ideelle - rasjonelle og irrasjonelle - forutsetninger for den amerikanske krigføringen.


Øystein Noreng har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Paris (Sorbonne) og er professor i oljeøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere utgitt bl.a. \"Oil and Islam: Social and Economic Issues\" (John Wiley & Sons 1997) og \"Crude Power: Politics and the Oil Market\" (I.B. Tauris 2002).Utgivelsesdato

Kapittel 1: BEGRUNNELSER TIL BESVÆR
Uklare hensikter
Motiver og beslutninger
Fra Oslo til Bagdad
Planen og gjennomføringen
En kostbar krig for olje
Forhistorien
Terroristrisiko og økonomisk risiko
Skiftende begrunnelser

Kapittel 2: USA OG IRAKS OLJE
USAs energibehov og konkurransen om Midtøsten
Den nye politiseringen av olje
Midtøstens betydning i oljemarkedet
Iraks potensial
Den skjulte dagsorden

Kapittel 3: FRYKTENS MAKT
USAs harde og myke makt
Det militærindustrielle kompleks
Religion, politikk og Midtøsten
Fryktens grep

Kapittel 4: KRIG OG FRED
Den utenrikspolitiske krets
Striden om Irak i Washington
Krig som utenrikspolitisk virkemiddel
Møtet med virkeligheten

Kapittel 5: NØKKELEN TIL MIDTØSTEN
En stat i konflikt med sitt samfunn
Olje, vann og arbeidskraft
En ny politisk balanse
Herredømmet i Midtøsten
Nabolandenes interesser

Kapittel 6: JUNGELENS LOV
Militariseringen av USAs utenrikspolitikk
Kostnader til besvær
Et nytt Irak?
Midtøsten etter krigen
En farligere verden

Litteratur
Nyttige nettsteder