Side 3 av 8
Resultat 25 - 36 av 93

Sosiologi, statsvitenskap og politikk

Demokratiets sorte hull

Om spenninger mellom velferdsstat og demokrati i ulike ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 367
Rabatt:

Å ta andres perspektiv

Sentrale artikler av G.H. Mead om sosialisering og ...

Forfatter: (red.) Sveinung Vaage
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 369
Rabatt:

Å tenke sosiologisk

Zygmunt Bauman og Tim Mays innføringsbok "Thinking ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 365
Rabatt:

Det norske flernivådemokratiet

Denne boken viser hvordan ulike dilemmaer mellom ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 1
Rabatt:

Idrettssosiologi - Sportens ekspansjon i det moderne samfunn

Denne boken gir en sosiologisk fortolkning av disse ...

Forfatter: Jon Helge Lesjø
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 379
Rabatt:

Militære kvinner - Forsvarets akilleshæl?

Hvor lykkes ikke Forsvaret med å heve kvinneandelen? Boken ...

Forfatter: (red.) Frank Brundtland Steder
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 375
Rabatt:

Når velferd blir politikk

Tidligere forskning om velferdsstatens utvikling har lagt ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 365
Rabatt:

Om barnet. Oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien

Boken tar for seg barndommen som idé fra middelalderen til ...

Forfatter: Harald Thuen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 435
Rabatt:

Utdanning til demokrati

Sentrale artikler av John Dewey, redigert og introdusert av ...

Forfatter: (red.) Sveinung Vaage
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 365
Rabatt:

Thorstein Veblen

"Thorstein Veblen − forstyrreren av den intellektuelle ...

Forfatter: Knut Odner
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 375
Rabatt:

Niklas Luhmann - en innføring

Denne boka gir en innføring i Luhmanns systemteori med ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 245
Rabatt:

Moraldannende kretsløp

Denne boka handler om hva som skjer med de sivile ...

Forfatter: Håkon Lorentzen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 245
Rabatt:
Side 3 av 8