Still et spørsmål

Risiko og forhandlinger. Ungdomssosiologiske emner

Hvilke nye kulturelle fellesskap dannes gjennom økt globalisering, og hvilke følger kan dette få for tradisjonelle institusjoner? Hvordan kan vi forstå risiko og marginalisering i ungdomsfasen, og hvordan kan dette knyttes til utformingen av oppvekstlandskapet?
heggen-risiko1