Still et spørsmål

Sametingsvalg. Velgere, partier, medier

Boka gir et overblikk over Sametingets valgordning, grunnlaget for et eget register over hvem som får stemme ved sametingsvalget, og samepolitiske utviklingstrekk siden Sametingets åpning i 1989. Søkelyset i boka rettes mot samepolitikk i praksis.
sametingsvalg_250