Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning

ISBN: 978-82-7935-293-8

Å skrive godt krever mer enn ferdigheter og teknikk, det krever også at man kan tenke faglig. Å lære å skrive fagtekster innebærer derfor å skrive seg inn i en fagkultur. Skriving er en nødvendig studiekompetanse, det er en viktig yrkeskompetanse, og det er en sentral læringsstrategi.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 375
Rabatt
Forfatter: Torlaug L. Hoel, Frøydis Hertzberg, Olga Dysthe

Å skrive godt krever mer enn ferdigheter og teknikk, det krever også at man kan tenke faglig. Å lære å skrive fagtekster innebærer derfor å skrive seg inn i en fagkultur. Skriving er en nødvendig studiekompetanse, det er en viktig yrkeskompetanse, og det er en sentral læringsstrategi.

"Skrive for å lære" kommer her i andre, reviderte utgave. Den har med nye kapitler, blant annet om større skrivearbeider som bachelor- og masteroppgaver, og den inneholder mer konkret hjelp til studenter som ønsker å produsere tekster av høy kvalitet og å lære mest mulig av sin faglige skriving.

Boka gir en innføring i skriving som prosess og viser at skriving er et viktig redskap for læring og tankeutvikling. Leseren blir presentert for ulike måter å lese på, å ta notater på, og for ulike skrivestrategier. Boka tar utgangspunkt i studentenes behov for hjelp til å skrive mange forskjellige typer skriveoppgaver som de møter på ulike nivåer i studiet, inkludert bachelor- og masteroppgaver. Den inneholder mange eksempler fra studenttekster og også kriterier for vurdering av tekster. Dette er en bok som gir praktiske råd både om individuell skriving, om arbeid i skrivegrupper og om samskriving av tekster.

"Skrive for å lære" kan brukes gjennom hele studietiden både i fagstudier og profesjonsutdanninger. Den henvender seg primært til studenter i høyere utdanning, men den er aktuell for alle som på en eller annen måte skriver om fag. Den vil også ha interesse for lærere, veiledere og administratorer og andre som arbeider med studiekvalitet.


om forfatteren


Forord

Innledning

Kapittel 1
Viktige grunnsteiner

Kapittel 2
Lese for å skrive

Kapittel 3
Skriveprosessen

Kapittel 4
Utforskende fagskriving

Kapittel 5
Retorisk perspektiv på fagteksten

Kapittel 6
Kildebruk

Kapittel 7
Oppgaveskriving – korte oppgaver

Kapittel 8
Den store oppgaven: bachelor- og masteroppgave

Kapittel 9
Medstudentrespons og skrivegrupper

Kapittel 10
Samskriving og samforfatterskap

Litteratur

Stikkord


Utgitt i juli 2010 (2. utgave)