Still et spørsmål

Sosialt perspektiv på bolig

Denne boken bryter med den teknokratiske tradisjonen og er den første norske læreboken med et helhetlig boligsosialt perspektiv. Boken tar for seg ulike gruppers boligbehov og hvordan disse blir forstått.
thumb_b959eccf6d14b244e850c2fc4f134fbf