Spillet om Irak

ISBN: 82-7935-098-5

I denne boken analyseres bakgrunnen for Irak-konflikten, stormaktsspillet den har foranlediget og konsekvensene som avtegner seg på kort og lang sikt. Hvor dyp er den splittelsen som er kommet til syne mellom vestlige land?
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: (red.) Bjørn Erik Rasch, Janne Haaland Matlary, Per Kristen Mydske

Irak har preget det internasjonale nyhetsbildet i årevis. Saddam Hussein angrep Iran året etter at han kom til makten i 1979. Den blodige konflikten varte til 1988. Et par år senere forsøkte Saddam å legge Kuwait under seg. En koalisjon med soldater fra 33 land, ledet av USA og med mandat fra FNs sikkerhetsråd, drev ham ut igjen. Etter 12 år med sanksjoner, bombetokter innenfor flyforbudssonene nord og sør i Irak, og mer eller mindre vellykkede våpeninspeksjoner, er det igjen krig som står i fokus.

I denne boken analyseres bakgrunnen for Irak-konflikten, stormaktsspillet den har foranlediget og konsekvensene som avtegner seg på kort og lang sikt. Hvordan skal vi forstå USAs globale strategi etter 11. september? Er oljen drivkraften bak amerikanernes Irak-politikk? Hvor dyp er den splittelsen som er kommet til syne mellom vestlige land? — spillet om Irak gjelder jo så mye mer enn Irak. Hva sier folkeretten om bruk av væpnet makt? Hvilke betingelser gjelder for rettferdig krig? Kan forebyggende angrep forsvares moralsk? Er det virkelig grunn til å tro at Irak kan demokratiseres? Blir hele Midtøsten restrukturert de nærmeste årene? Kan vi vente oss økt islamistisk terror?

Irak-konflikten reiser mange spørsmål, og stiller oss overfor en rekke nye utfordringer. I boken nyanserer et bredt utvalg av eksperter det bildet vi har fått av spillet om Irak gjennom mediene.


Bjørn Erik Rasch, Janne Haaland Matlary og Per Kristen Mydske er professorer ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Utgivelsesdato

Forord

1. Bjørn Erik Rasch, Janne Haaland Matlary og Per Kristen Mydske: Innledning

2. Øyvind Østerud: Irak i USAs geopolitiske strategi

3. Dag Harald Claes: Oljen som amerikansk motivasjon?

4. Bernt Hagtvet: Politisk-kulturelle årsaker til USAs Irak-strategi

5. Janne Haaland Matlary: "Make Law, not War" - en europeisk utenrikspolitikk?

6. Jozef Batora: Spillet om det "nye" Europa

7. Anne Julie Semb: Spillet om spillereglene: Folkerettens bestemmelser om bruk av væpnet makt

8. Raino Malnes: Er forebyggende krig rettferdig krig?

9. Henrik Syse: Rett intensjon som vilkår for rettferdig krig?

10. Robert Huseby: Sanksjonene mot Irak - effektivitet og moral

11. Bjørn Erik Rasch: Et demokratisk Irak? Om okkupasjon som strategi for demokratisering

12. Thomas Hegghammer: Islamsk terror og krigen mot Irak

13. Nils Butenschøn: Irak-krig og Palestina-konflikt: Brennpunkter i et regionalt konfliktspill