Still et spørsmål

Spillet om Irak

I denne boken analyseres bakgrunnen for Irak-konflikten, stormaktsspillet den har foranlediget og konsekvensene som avtegner seg på kort og lang sikt. Hvor dyp er den splittelsen som er kommet til syne mellom vestlige land?
rasch-spillet-om-irak