Still et spørsmål

Supermakter og kald krig-arenaer. Vestens globale hegemoni i møte med kommunisme, nasjonalisme og islamisme

Ulikt mange bøker om den kalde krigen opererer denne på fleire analyse- og aktørnivå i sentrum og periferi av verdssystemet. Forståingsramma er vid i tid og rom. Makrokonteksten er kapitalismens ekspansjon og konsolidering som global prosess.
supermakter-og-kald-krig-250x650001