Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner

ISBN: 978-82-7935-284-6

Denne boken springer ut av en overbevisning om at Forsvarets deltagelse i freds- og stabiliseringsoperasjoner reiser viktige spørsmål som fortjener mer oppmerksomhet: Hvordan forene mål og virkemidler i komplekse freds- og stabiliseringsoperasjoner? Hvordan løser ulike internasjonale aktører denne oppgaven? Hva er konsekvensene for Forsvaret? Med strategibegrepet som bindeledd diskuterer forfatterne målene, virkemidlene og de viktigste aktørene i dagens operasjoner: FN, Nato, EU og USA.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: (red.) Tore Nyhamar

Denne boken springer ut av en overbevisning om at Forsvarets deltagelse i freds- og stabiliseringsoperasjoner reiser viktige spørsmål som fortjener mer oppmerksomhet: Hvordan forene mål og virkemidler i komplekse freds- og stabiliseringsoperasjoner? Hvordan løser ulike internasjonale aktører denne oppgaven? Hva er konsekvensene for Forsvaret? Med strategibegrepet som bindeledd diskuterer forfatterne målene, virkemidlene og de viktigste aktørene i dagens operasjoner: FN, Nato, EU og USA.

Boken er et produkt av miljøet rundt FFI-prosjektet Challenges in Peacebuilding and Stabilisation (CHIPS). Bidragsytere er Annika S. Hansen, Tormod Heier (Forsvarets høgskole), Stian Kjeksrud, Anders Kjølberg, Bjørn Olav Knutsen, Per M. Norheim-Martinsen, Tore Nyhamar, Jacob Aasland Ravndal og Øyvind Østerud (Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo). Bokens redaktør Tore Nyhamar er leder for CHIPS ved Forsvarets forskningsinstitutt.


Tore Nyhamar er dr.polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er prosjektleder for Program for internasjonal konfliktanalyse og forskningsleder for CHIPS-prosjektet ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hans pågående forskning er rettet mot opprørsbekjempelsesteori og -praksis.


Kapittel 1
Stabiliseringsoperasjoner: Utfordringer og realiteter
Tore Nyhamar

Kapittel 2
Utfordringen: De nye krigene
Øyvind Østerud

Kapittel 3
Ambisjoner og illusjoner i stabiliseringsoperasjoner
Anders Kjølberg

Kapittel 4
Stabiliseringsoppdrag i Afghanistan: En militær gjøkunge?
Tormod Heier

Kapittel 5
Etterretning i FN: Hvordan det umulige ble mulig
Jacob Aasland Ravndal

Kapittel 6
Politi i FN-tjeneste: I skjæringspunktet mellom utvikling, styresett og stabilisering
Annika S. Hansen

Kapittel 7
FNs strategiske dilemma: Bruk av makt for fred
Stian Kjeksrud

Kapittel 8
Stabiliseringsoperasjoner: Mot et lagdelt Nato?
Bjørn Olav Knutsen

Kapittel 9
EU og utviklingen mot en effektiv sivil-militær organisasjon
Per M. Norheim-Martinsen

Kapittel 10
Opprørsbekempelse: USAs irakstrategi 2007
Tore Nyhamar

Kapittel 11
Stabiliseringsoperasjoner: Handlingsrom for strategi
Tore Nyhamar

Referanser
Bidragsytere


Utgitt i januar 2010