Still et spørsmål

Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner

Denne boken springer ut av en overbevisning om at Forsvarets deltagelse i freds- og stabiliseringsoperasjoner reiser viktige spørsmål som fortjener mer oppmerksomhet: Hvordan forene mål og virkemidler i komplekse freds- og stabiliseringsoperasjoner? Hvordan løser ulike internasjonale aktører denne oppgaven? Hva er konsekvensene for Forsvaret? Med strategibegrepet som bindeledd diskuterer forfatterne målene, virkemidlene og de viktigste aktørene i dagens operasjoner: FN, Nato, EU og USA.
utfordring_strategi_250