Zazakurdere i en ny tid

ISBN: 978-82-7935-242-6

Denne boken tegner et bredt bilde av zazakurderne: av slektskapssystemer, stammestruktur, religion, kjønn, ekteskap, økonomi, kultur og identitet. Et kapittel er også viet det konfliktfylte forholdet til den tyrkiske staten.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 279
Rabatt
Forfatter: Mehmed S. Kaya

Interessen for kulturforskjeller har vært økende, og i løpet av få år er Norge blitt en arena for møter mellom mennesker fra praktisk talt hele verden.

Til tross for at verden krymper og kommer nærmere, finnes det fortsatt mange befolkningsgrupper med kultur, levemåte og samfunnsordning som er nesten totalt ukjent for de fleste av oss. Zazakurderne i Tyrkia er en slik befolkningsgruppe.

Denne boken tegner et bredt bilde av zazakurderne: av slektskapssystemer, stammestruktur, religion, kjønn, ekteskap, økonomi, kultur og identitet. Et kapittel er også viet det konfliktfylte forholdet til den tyrkiske staten.


Mehmed S. Kaya er dr.polit., og førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. 


Kapittel 1
Innledning
- Noen faktaopplysninger om zazaregionen og dens befolkning
- Feltmetoder

Kapittel 2
Slektskap
- Slektskapssystemer
- Den zazakurdiske slektskapsmodellens prinsipper
- Slektskapskategorier
- Baserer slektsfellesskapet seg bare på retten til å dyrke jord?
- Avstamningsgrupper

Kapittel 3
Et stammesamfunn
- Stammestrukturer og relasjoner
- Stammenes opprinnelse, ættelinjestruktur og inndeling
- Politisk makt og posisjon i stammehierarkiet
- Oppløsningstendenser i stammestrukturen
- Når folk med ulik stammetilknytning bor sammen
- Indre spenninger

Kapittel 4
Et patriarkalsk samfunn
- Slektskap og ekteskap

Kapittel 5
Et samfunn med egne øvrigheter
- Sjeikedømmet i Solhan-regionen
- Sjeikens religiøs-moralske autoritet
- Spørsmålstegn ved sjeikedømmet
- Mullaveldet
- Sjeik-mulla-nettverket
- Sosial struktur i zazasamfunnet
- Rettferdighetspraksis

Kapittel 6
Resiprositet blant zazabefolkningen
- Gjensidighet og avhengighet
- Omskjæring av gutter
- Jentebytte
- Gavegiving i naboskap
- Grenser for gavegiving

Kapittel 7
Det økonomiske systemet i zazasamfunnet
- Tilpasning til omverdenen
- Bazaarøkonomien
- Flukt fra landdistriktene

Kapittel 8
Tyrkia - en konfliktfylt nasjonaliststat
- Den kemalistiske staten
- Et antimoderne republikk-prosjekt
- Fra totalitært diktatur til autoritært samfunn
- Fortsatt totalitært språk
- Et tystersamfunn

Kapittel 9
Kultur og identitet
- Kilden til stolthet hos zazabefolkningen
- Muntlig kultur
- Muntlig diktning og musikk
- Indre sammenhenger mellom det gamle og det nye
- Zazakurdernes identitet
- Alternativer til nasjonal identitet

Kapittel 10
Kjønnsforhold, familie og arbeidsdeling
- Familie
- Kjønnsbestemt kontaktnett
- Klesdrakt
- Kjønnsmoral
- Menns og kvinners stilling

Kapittel 11
Religion, kollektivisme og individualisme
- Konfesjonelle skillelinjer
- Det religiøse markedet
- Islam blir svekket
- Zazafolket er kollektivistiske
- Individualisme

Litteratur


Utgitt i november 2007