Side 4 av 8
Resultat 37 - 48 av 93

Sosiologi, statsvitenskap og politikk

Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Artikler om norsk minoritetspolitikk

Hva er multikulturalisme, og hvorfor er den så omstridt? ...

Forfatter: (red.) Bente Puntervold Bø
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 365
Rabatt:

Faglig informasjon på Internett - kvalitet og kildekritikk 3. utgave

Problembasert læring og skriftlige innleveringer er vanlig ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 285
Rabatt:

Funksjonshemmet er bare et ord. Forståelser, fremstillinger og erfaringer

Denne boken handler om fysisk funksjonshemning og om dem vi ...

Forfatter: Lars Grue
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 345
Rabatt:

Historien om norsk idrett

Boken tar for seg idrettens historiske, kulturelle og ...

Forfatter: Matti Goksøyr
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 387
Rabatt:

Historier om motstand

I denne boka tar 15 forskningsbaserte artikler for seg ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 385
Rabatt:

I klasserommet

Boken presenterer noen faglige bidrag som viser en annen ...

Forfatter: (red.) Peder Haug, Thor Ola Engen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 235
Rabatt:

Islam og det moderne

Kan islam forenes med det moderne, med sentrale verdier som ...

Forfatter: Lars Gule
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 339
Rabatt:

Kampen om folkeretten - Krig, makt og rett i verdenssamfunnet

I det 20. århundre ble det utviklet en ny, global ...

Forfatter: Arne Overrein
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 325
Rabatt:

Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar - lærar - sosialarbeidar

Denne boka drøftar empiriske og normative spørsmål knytt ...

Forfatter: Kåre Heggen
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 297
Rabatt:

Krigerkultur i en fredsnasjon. Norsk militærprofesjon i endring

Soldatyrket dreier seg om å kunne ta andres liv, med risiko ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 298
Rabatt:

Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?

I denne boken analyseres lokaldemokratiets tilstand i lys ...

Forfatter: (red.) Harald Baldersheim, Eivind Smith
Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 285
Rabatt:

Mot et avnasjonalisert forsvar?

Forsvaret er inne i et epokeskifte. Internasjonalisering og ...

Veiledende pris inkl. mva:
Tilbudspris med rabatt:
Pris: kr. 298
Rabatt:
Side 4 av 8