Evidensbasert profesjonsutøvelse

ISBN: 978-82-7935-279-2

Profesjonsutøvelse foregår innenfor store og viktige samfunnsinstitusjoner. Kvaliteten på profesjonsutøvelsen angår oss alle. Det er derfor viktig å se nærmere på grunnlaget og betingelsene for god profesjonsutøvelse. Dette handler debatten om evidensbasert praksis om.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: (red.) Harald Grimen, Lars Inge Terum

Profesjonsutøvere som leger, sykepleiere, psykolgoer, lærere og sosialarbeidere har viktige roller i moderne velferdsstater. De er portvakter til velferdsgoder som vi alle trenger. De behandler og forebygger sykdommer, hjelper mennesker i nød, oppdrar og underviser barn, og mye annet.

Profesjonsutøvelse foregår innenfor store og viktige samfunnsinstitusjoner. Kvaliteten på profesjonsutøvelsen angår oss alle. Det er derfor viktig å se nærmere på grunnlaget og betingelsene for god profesjonsutøvelse. Dette handler debatten om evidensbasert praksis om.

Tanken bak evidensbasering er å forbedre kvaliteten på profesjonell yrkesutøvelse. Men forslagene til hvordan dette bør gjøres er omstridte og debatten om dem er polarisert.

Denne boken tar sikte på å presentere sentrale deler av diskusjonen og å videreutvikle en faglig og politisk debatt om profesjonsutøvelsens grunnlag og rammer. Den tar opp noen viktige temaer som gjelder alle profesjoner, og som det bør være offentlig debatt om.

Boken samler forfattere fra ulike profesjonsfelt og med ulike syn på evidensbasert profesjonsutøvelse. Noen av de mest skarpskodde og profilerte forfatterne innenfor feltet i Danmark og Norge har bidratt til boken.


Harald Grimen er professor ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo.
Lars Inge Terum er professor ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo. 


Kapittel 1
Profesjonsutøvelse - kvalitet og legitimitet
Lars Inge Terum og Harald Grimen

Kapittel 2
Evidensbevægelsens rødder, formål og organisering
Hanne Foss Hansen og Olaf Rieper

Kapittel 3
Evidensbasert psykologisk praksis
Michael Helge Rønnestad

Kapittel 4
Evidensbasert sosialt arbeid
Jorunn Vindegg

Kapittel 5
Evidensbasering af de social- og velfærdspolitiske professioner
Merete Konnerup

Kapittel 6
Evidensbasert medisin, uvurderlig verktøy for klinikere
Per Olav Vandvik

Kapittel 7
Målet er kunnskapsbaserte og brukersentrerte tjenester
Arild Bjørndal

Kapittel 8
Hva er evidensen for evidensbasert praksis?
Tor-Johan Ekeland

Kapittel 9
Fra kunnskap til organisatorisk praksis
Helge Ramsdal

Kapittel 10
Debatten om evidensbasering - noen utfordringer
Harald Grimen

Bidragsytere

Stikkord


Utgitt i november 2009